במקרה של פטירה, הכנסתו החודשית הקבועה של המפרנס נפסקת. הכנסה למשפחה הוא ביטוח חיים למקרה מוות המייצר תזרים תשלומים חודשי שממשיך את זרם ההכנסות במקרה של פטירת המפרנס ובכך מייצר יציבות כלכלית למשפחה

הכיסוי הכנסה למשפחה מעניק בכל חודש למוטבים תשלום חודשי ומהווה מענה אמיתי לצורך המשפחתי בתזרים תשלומים חודשיים בעת פטירה.

כביטוח חיים שמחליף את ההכנסה של המפרנסת או המפרנס המבוטחים בפוליסה - עד לתאריך נקוב, שהוא בדרך כלל גיל הפרישה של המבוטחת או המבוטח לו היו בחיים.

כביטוח חיים לזוגות מתגרשים, שמבטיח הכנסה חודשית לילדים )בהתאם לגיל ולמועד שעד אליו יש להבטיח הכנסה(. מתאים להורים שרוצים להבטיח את תזרים ההכנסה של ההורה השני במקרה של פטירה.

כביטוח חיים שמחליף את ההכנסה של המפרנסת או המפרנס המבוטחים בפוליסה -למשך מספר תשלומים מוגדר 120/180/240 , מרגע פטירתם.

הכנסה חודשית משלימה לקצבת שאירים בקרן הפנסיה - תשלום עד גיל 85 של המבוטחת או המבוטח, לו היו בחיים.

כולנו מכירים סוגים רבים של משפחות, לכן חשוב להתאים את המוצר לצרכי המשפחה הספציפית ולהקפיד לבטח את כל המפרנסים של המשפחה!

קביעת מספר תשלומים קבוע ונקוב מראש

המסלול החדש מאפשר למבוטח או למבוטחת לקבוע מראש, כמה תשלומים המשפחה תקבל - 240 / 180 / 120 חודשים. במקרה של פטירה, ישולמו התשלומים ממועד הפטירה ועד לסיום מספר התשלומים שנקבע מראש.

כולנו מכירים סוגים רבים של משפחות, לכן חשוב להתאים את המוצר לצרכי המשפחה הספציפית ולהקפיד לבטח את כל המפרנסים של המשפחה!